Tuần Này Trên Clip TV Có Gì Hot (27/2 - 05/03/2017)

10:46:40 ngày 01/03/2017
Các bạn có đang theo dõi các chương trình trên Clip TV. Tuần này (27/2 - 05/03/2017) trên Clip TV có những bộ phim nào nổi bật.

1. Nhiệm Vụ Bắt Cóc Siêu Sao

Phát sóng Thứ hai vào lúc 22 : 20 ngày 27/02 trên Red By HBO

2. Hai Người Đàn Ông Trong Thành Phố

Phát sóng Thứ ba vào lúc 21 : 00 ngày 28/02 trên Cinema World

3. Phim 1965 

Phát sóng Thứ 4 vào lúc 19 : 40 ngày 01/03 trên Red By HBO

4. Phim Ký Ức Ảo Giác

Phát sóng Thứ 5 lúc 22 : 00 ngày 02/03 trên AXN

5. Phim Niềm Hạnh Phúc Thiêng Liêng

Phát sóng Thứ sáu vào lúc 19 : 45 ngày 03/03 trên Cinema World

Phim Cơn Thịnh Nộ Của Các  TiTan

Phát sóng thứ sáu vào lúc 22 : 45 ngày 03/03 trên Warner TV

6. Phim Những Nỗi Âu Lo

Phát sóng Thứ bảy vào lúc 19 : 05 ngày 04/03 trên Cinema World

7. Phim Trận So Găng

Phát sóng Chủ nhật vào lúc 21 : 00 ngày 05/03 trên Warner TV

Xem Trailer Của Từng Bộ Phim