CHÍNH SÁCH & QUY ĐỊNH CỦA CLIP TV BOX

1. Chính sách & quy định chung

Clip TV Box là thiết bị chuyển đổi tín hiệu, hỗ trợ chức năng video, truyền hình trực thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần