Tags: doctor strange

Một lần nữa nhà Marvel lại chứng minh được rằng mình thật sự rất mạnh trong việc sản xuất ra những đoạn phim ấn tượng về hiệu ứng hình ảnh.