Tags: Ngày quốc tế phụ nữ 8.3

Ngày 8.3 được biết đến là Ngày Quốc Tế Phụ Nữ nhưng không phải ai cũng biết đến lịch sử cũng như ý nghĩa của ngày quan trọng này.