Tags: Đối tác Clip TV Box

Sản phẩm chính hãng Clip TV Box đã có mặt tại hệ thống Viễn Thông A trên toàn quốc. Khách hàng có thể đến các đại lý ủy quyền để trải nghiệm và được tư vấn thêm về sản phẩm.

Tháng 3/2017, Clip TV đã chính thức ký hợp tác để Công ty Cổ phần Công Nghệ Trường Lâm trở thành đại lý phân phối sản phẩm Clip TV Box. Qua đó, người dùng sẽ có nhiều cơ hội trải nghiệm và mua sắm sản phẩm Clip TV Box chính hãng.

Tháng 3/2017, Clip TV đã chính thức ký hợp tác để Công ty TNHH Kingtek trở thành đại lý phân phối sản phẩm Clip TV Box. Qua đó, người dùng sẽ có nhiều cơ hội trải nghiệm và mua sắm sản phẩm Clip TV Box chính hãng.